Henkilörekisteriseloste

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Verkkopääsykokeet Oy

Postiosoite: Itäinen Pitkäkatu 41 A 32, 20700 Turku

Y-tunnus: 2445028-4

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Olli Haavisto

3. Rekisterin nimi

Verkkopääsykokeet.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä Suomen Verkkopääsykokeet Oy:n kanssa kulloinkin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Rekisterissä voidaan käsitellä tietosisältökohdan mukaisia tietoja sekä tietoja asiakkaiden ostoista kuitin loppusummatasolla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

Perustiedot:

• etu- ja sukunimet, sähköpostiosoite

• suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

• tieto asiakkaaseen kohdistetuista eduista, tieto muusta asiakassuhteen hoitamiseen liittyvästä yhteydenpidosta

Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä:

• asiakkaan ostojen ostopäivä, kellonaika, ostopaikka, ostosten loppusumma, maksutapa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä tilauksista tai Verkkopääsykokeet.fi:lle tehdyistä ilmoituksista. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Suomen Verkkopääsykokeet Oy ei luovuta tietoja kenellekään. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot:

Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla Suomen Verkkopääsykokeet Oy:n työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Ainoastaan määrätyillä Suomen Verkkopääsykokeet Oy:n työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa Verkkopääsykokeet.fi:n ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Suomen Verkkopääsykokeet Oy:n asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Suomen Verkkopääsykokeet Oy:n asiakaspalveluun.

Viimeksi päivitetty 15.11.2012